Opgroeien » Specials » Basisschool
Opgroeien: Informatie van A tot Z

Op de basisschool

Op de basisschool De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Een nieuwe periode breekt aan waarin je kind steeds meer zijn/haar eigen weg zal gaan. Van kleuter naar soms al puber. Dit gebeurt allemaal tijdens de basisschool periode. Je kind leert lezen, rekenen, schrijven en nog veel meer.

Basisschool

De basisschool bestaat uit 8 groepen;
  • groep 1 en 2, de zogenaamde kleutergroepen (vaak samengesteld)
  • groep 3 t/m 8
Groep 1 en 2 zijn de zogenaamde voorbereidende jaren waarin je kind schoolrijp wordt. Schoolrijp wil zeggen 'klaar om te gaan leren rekenen, lezen en schrijven.

Pauzehapjes en traktaties

De meeste scholen hebben duidelijke wensen wat betreft de zogenaamde 'pauzehapjes' (fruit) en traktaties als iemand jarig is. Dit is te vinden op de website van de school of een mapjes met informatie dat je krijgt op de eerste schooldag van je kind. Daarnaast wordt het ook regelmatig genoemd in nieuwsbrieven. Dit is niet voor niets. Je kind leert veel, is veel in beweging en heeft gezonde voeding nodig.
Voor het eten tussen de middag zijn meestal geen regels.

Toetsen

Op de basisschool krijgt je kind te maken met toetsen. In 2015 wordt een eindtoets in groep 8 verplicht, maar kinderen worden vaak al veel eerder getoetst. Soms al in groep 1. De meningen hierover lopen uiteen. Het is lastig om zulke jonge kinderen al te toetsen en tegelijkertijd wordt er vanuit de overheid geëist dat er regelmatig met een onafhankelijk meetinstrument wordt vastgesteld of de leerdoelen wel worden gehaald.
Belangrijk is dat je kind geen druk vanuit thuis voelt. Vertel hoe leuk en stoer je het vindt dat het al een toets mag maken, daar gaat je kleuter/jonge kind van stralen.
Meer informatie over toetsen op de basisschool is te lezen in de special Toetsen basisschool

Een basisschool kiezen

Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs gaande, denk aan
  • het continue-rooster
  • de hele jaar open scholen
  • de zogenaamde Steve Jobsscholen
Daarnaast zijn er ook verschillende pedagogische stromingen. Bij het kiezen van een school voor je kind is het belangrijk om goed naar je kind te kijken en in te schatten welk type school goed bij hem/haar past. Voor sommige kinderen is klassikaal beter geschikt, voor anderen zelfstandig werken. Ga kijken, informeer bij buren. Een cito-score zegt alleen iets over hoe kinderen de Cito-toets maken, maar niets over de sfeer, de samenstelling en/of grootte van de school, de aandacht voor sociale vaardigheden et cetera.

De ontwikkeling van je kind

Tijdens de basisschool periode maakt je kind een enorme ontwikkeling door. In 8 jaar tijd gebeurd er ontzettend veel. Je kind leert niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar doet ook heel veel kennis en vaardigheden op. Het groeit letterlijk en figuurlijk enorm veel in deze tijd. Dat gaat met vallen en opstaan. Je kind gaat steeds meer zijn/haar eigen weg en is tegelijkertijd nog heel afhankelijk van alle mensen om zich heen. Dat mooie en soms moeilijk proces mag je als ouder van heel dichtbij meemaken. Geniet ervan!
De voor- en nadelen van een continurooster

De voor- en nadelen van een continurooster

Steeds meer scholen kiezen voor het continurooster (dit rooster wordt ook wel het Hoorns model genoemd). Voor het wijzigen van een schoolrooster moeten ouders geraadpleegd worden. Het is dan goed om t…
Pedagogische stromingen in het onderwijs (basisschool)

Pedagogische stromingen in het onderwijs (basisschool)

In Nederland zijn veel verschillende soorten basisscholen te vinden. Er is het zogenaamde reguliere/openbare onderwijs en er zijn scholen die in hun manier van lesgeven het geloof als basis gebruiken.…
Wat leert je kind in groep 0, 1 en 2 (basisschool)?

Wat leert je kind in groep 0, 1 en 2 (basisschool)?

Als je kind vier jaar geworden is mag het in Nederland naar de basisschool. Een enorme stap voor ouder en kind. Wat leert je kind de eerste jaren in groep 0,1 en/of 2 (de zogenaamde kleutergroepen)? W…
Uitleg (veilig) leren lezen en de AVI-niveaus

Uitleg (veilig) leren lezen en de AVI-niveaus

In groep 3 leren kinderen het eerste half jaar (voor de kerstvakantie) bijna alle letters van het alfabet kennen. De meeste kinderen (ongeveer 80%) leren dit via de onderwijsmethode veilig leren lezen…
Voor- en nadelen van tweetalig onderwijs op de basisschool

Voor- en nadelen van tweetalig onderwijs op de basisschool

Sinds het schooljaar 2014/2015 mogen alle basisscholen 15% van de lestijd in het Engels, Frans of Duits geven. Daarnaast begint een proef met twaalf basisscholen die 30 tot 50% van de lessen in het En…
Voor- en tegenstanders over Steve Jobsscholen (iPadscholen)

Voor- en tegenstanders over Steve Jobsscholen (iPadscholen)

In Nederland zijn sinds het begin van het schooljaar 2013/2014 Steve Jobsscholen (ook wel iPadscholen genoemd) van start gegaan. In deze scholen leren kinderen met behulp van de iPad, maar er zijn nog…
Is leren schrijven belangrijk?

Is leren schrijven belangrijk?

Is leren schrijven belangrijk nu we steeds vaker werken met computers, laptoppen en smartphones. Ook de komst van de zogenaamde iPadscholen (ook wel Steve Jobsscholen genoemd) waar een groot deel van…
Naar de basisschool

Naar de basisschool

Wanneer je kind vier is geworden mag het in Nederland naar de basisschool. Een nieuwe periode breekt aan. Waarschijnlijk ging je kind al een paar keer per week naar de peuterspeelzaal of/en het kinder…
Verkeersles voor kinderen

Verkeersles voor kinderen

Wanneer begin je als ouder met verkeersles aan je kinderen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept ouders op om kinderen vanaf zeven jaar te leren om zelfstandig naar school te gaan. Een groot deel van…
Tips voor gezonde tussendoortjes op school en op het werk

Tips voor gezonde tussendoortjes op school en op het werk

Het is belangrijk om gezonde tussendoortjes op school en op het werk te eten. Als je kinderen naar school gaan moeten ze een zogenaamd pauzehapje meekrijgen. Dit bestaat uit iets te drinken en iets te…
Gepubliceerd door Opgroeien op 06-03-2014, laatst gewijzigd op 09-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.slo.nl